English 简体 繁體

早期牙齿矫正适应症

 

    早期牙齿矫正适应症,下述情况若能早期进行牙齿矫正治疗,则有可能改善肌肉及颚骨的问题:

    1、脸部颅颜轮廓有所偏差不匀称;

    2、深咬、反咬、笑时露出太多牙龈、开咬;

    3、牙齿丛生、重叠或拥挤;

    4、牙齿之间隙太大;

    5、牙齿先天缺少或是过多的牙齿;

    6、咀嚼困难;

    7、患者经常下意识张口呼吸而无法达到自然口唇闭合;

    8、语言发音困难;

    9、四岁以后仍然具有咬指甲或是吸吮手指之不良习癖;

    10、颞颚关节问题。

 

 

推荐阅读:
·陈静口腔诊所赵勇博士系列专访之一
·陈静口腔诊所赵勇博士系列专访之二
·陈静口腔诊所赵勇博士系列专访之三
·陈静口腔诊所书讯
 
右侧悬浮的QQ在线客服